Prometeo Transmedia: del mito griego a las interpretaciones contemporáneas

Contenido del artículo principal

Nicoleta Popa Blanariu
http://orcid.org/0000-0001-5083-4343

Resumen

El mito de Prometeo es conocido por el rico polimorfismo de la celebración de la lucha del Titán con los dioses del Olimpo a su desmitificación contemporánea. Para Ernst Bloch, “Faust y Prometeo son las figuras principales del Renacimiento”. Gilbert Durand describe la relación entre mito e historia como un “evhemerismo” hacia atrás, que permite una lectura mesiánica del símbolo prometeico a finales del siglo XVIII y principios del siguiente. Simultáneamente, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, el símbolo prometeico se desliza transmedialmente de la narración verbalizada hacia las artes visuales. Con el agotamiento del impulso prometeico, tanto para Durand como para Maffesoli, el siglo XX asume los mitos decadentes de Dionisio y, finalmente, una vasta mitología hermética. Este artículo destaca varios momentos y obras que marcaron la dinámica historia del héroe mítico, como nos lo han revelado Esquilo, Shelley, Goethe, Gide, Ridley Scott etc.

Descargas

Descargar datos aún no está disponible.
 
 

Detalles del artículo

Cómo citar
Popa Blanariu, Nicoleta. 2017. Prometeo Transmedia: Del Mito Griego a Las Interpretaciones Contemporáneas. Revista ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes 15 (1), 88-107. https://doi.org/10.7195/ri14.v15i1.1040.
Sección
MONOGRÁFICO
Biografía del autor

Nicoleta Popa Blanariu, (“Vasile Alecsandri” University)

Associate Professor, Ph D, Faculty of Letters

Citas

Aeschylus (1982). Rugătoarele, Perşii, Şapte contra Thebei, Prometeu înlănţuit. Translation, preface and notes by Alexandru Miran. Bucureşti: Univers.
Bloch, Ernst (1974). La Philosophie de la Renaissance. Paris: Payot.
Bonnardel, Françoise (1993). Philosophie de l'alchimie. Grand Oeuvre et modernité. Paris: Preses Universitaires de France.
Bonnardel, Françoise (2000). Filosofia alchimiei. Marea Operă şi modernitatea. Iaşi: Polirom.
Braudel, Fernand (1949). La Méditéranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris: Armand Colin.
Brunel, Pierre (ed.) (1988). Dictionnaire des mythes littéraires. Monaco: Éditions du Rocher.
Călinescu, Matei (1993). Rereading. New Haven & London: Yale University Press.
Călinescu, Matei (2003). A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii – cu un capitol românesc inedit despre Mateiu I. Caragiale. Translation from English by Virgil Stanciu. Iaşi: Polirom.
Deleuze, Gilles (1999). Nietzsche. Translation, notes and afterword by Bogdan Ghiu. București: ALL Educational.
Durand, Gilbert (1992). Figures mythiques et visages de l'oeuvre. De la mythocritique à la mytanalyse. Paris: Dunod.
Durand, Gilbert (1998). Figuri mitice şi chipuri ale operei. De la mitocritică la mitanaliză. Translation by Irina Bădescu. Bucureşti: Nemira.
Eliade, Mircea (1988). Aspects du mythe. Paris: Gallimard.
Evola, Julius (2009). Misterul Graalului. Preface by Franco Cardini. Bibliography by Chiara Nejrotti. Translation by Dragoş Cojocaru. Bucureşti: Humanitas.
Ferry, Luc (2007). Învaţă să trăieşti. Translated by Cristina Bîzu. Bucureşti: Curtea veche.
Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La Littérature au second degré. Paris: Seuil.
Gide, André (1953). Marshlands and Prometheus Misbound: Two Satires. Translated by George D. Painter. New York: New Directions.
Gide, André (1967). “Prometeu rău înlănţuit”. In Paludes. Prometeu rău înlănţuit. Translated by Vladimir Colin. Bucureşti: Editura pentru literatură universală.
Gide, André (1968). Fructele pământului. Noile fructe. Translated by Mona Rădulescu, H. R. Radian and Corneliu Rădulescu. Preface and afterword by Toma Pavel. Bucureşti: Editura pentru Literatură.
Grigorescu, Dan (1962). Shelley. Bucureşti: Editura tineretului.
Gilchrist, Todd (2012). "'Prometheus' Writer Damon Lindelof on Why 'Vague' Is Good and the 'Sadistically Cool' Fallout From the 'Lost' Finale". Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. June 17, 2012.
Jagernauth, Kevin (2012). "Did Ridley Scott Just Ruin The Mystery Of 'Prometheus' & Kill Its Sequel?". Indie Wire. June 14, 2012.
Jenkins, Henry (2011). "Transmedia 202: Further Reflections". Confessions of an AcaFan. August 1, 2011.
Kerényi, C. (1963). Prometheus: Archetypal Image of Human Existence. Translated by Ralph Manheim. New York: Bollingen Foundation.
Lévi-Strauss, Claude (1958). Anthropologie structurale. Paris: Plon.
Lévi-Strauss, Claude (1978). Antropologia structurală. Translated by I. Pecher. Preface by Ion Aluaş. Bucureşti: Editura politică.
Maffesoli, Michel (2003). Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne. Translation by Magdalena Talaban. Bucureşti: Meridiane.
Mănescu, Clio (1977). Mitul antic elen şi dramaturgia contemporană, Bucureşti, Univers.
Murty, Govindini (2012). "Decoding the Cultural Influences in 'Prometheus,' From Lovecraft to 'Halo'". The Atlantic. June 11, 2012.
Nashawaty, Chris (2012). "Damon Lindelof on whether 'Prometheus' is an 'Alien' prequel, plus life after 'Lost'". Entertainment Weekly. Time Inc. May 11, 2012.
Nietzsche, Friedrich (1994). “Amurgul idolilor”. In Ecce Homo. Translated by Mircea Ivănescu. Cluj: Dacia.
Nietzsche, Friedrich (1996). Călătorul şi umbra sa. Omenesc, prea omenesc. Translated by Otilia – Ioana Petre. Bucureşti: Antet.
Nietzsche, Friedrich (1996). Aşa grăit-a Zarathustra. Introduction, chronology and translation by Ştefan Aug. Doinaş. Bucureşti: Humanitas.
Pageaux, Daniel – Henri (2000). Literatura generală şi comparată. Translated by Lidia Bodea. Foreword by Paul Cornea. Iaşi: Polirom.
Pavel, Toma (1968). “Prefaţă”. In André Gide, Fructele pământului. Noile fructe. Translated by Mona Rădulescu, H. R. Radian and Corneliu Rădulescu. Preface and Afterword by Toma Pavel. Bucureşti: Editura pentru Literatură.
Pavis, Patrice (2012). Dicţionar de teatru.Translated from French by Nicoleta Popa Blanariu and Florinela Floria. Iaşi: Fides.
Popa Blanariu, Nicoleta (2016). Când literatura comparată pretinde că se destramă. Studii şi eseuri, vol. I :“Invarianţii, un fir al Ariadnei?”, vol. II: “(Inter)text şi (meta)spectacol”. Bucureşti: Eikon.
Przegalińska, Aleksandra (2015). “Prometheus – A Transmedia Campaign”. In Grzegorz Mazurek (ed.). Management in Virtual Environments. Warsaw: Kozminski University.
Rădulescu – Motru, Constantin (1990). Nietzsche. Cluj: Eta.
Rousset, Jean (1978). Le Mythe de Don Juan. Paris: Armand Colin.
Rousset, Jean (1999). Mitul lui Don Juan. In Romanian by Angela Martin. With an anthology of illustrative texts, translated by Ana Meri Antonescu. Bucureşti: Univers.
Rusu, Liviu (1961). Eschil, Sofocle, Euripide. Bucureşti: Editura tineretului.
Tilgher, Adriano (1995). Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă. Translated by Petru Creţia. Bucureşti: Univers enciclopedic.
Tomashevsky, Boris (1973). “Tematica”. In Teoria literaturii. Poetica. Translation, preface and notes by Leonida Teodorescu. Bucureşti: Univers.
Turris, Gianfranco de (2009). In Julius Evola, Misterul Graalului. Preface by Franco Cardini. Bibliography by Chiara Nejrotti. Translation by Dragoş Cojocaru. Bucureşti: Humanitas.
Vianu, Tudor (1963). Studii de literatură universală şi comparată. Bucureşti: Editura Academiei.
https://zivilearnasiute.wordpress.com/2012/12/05/prometheus
http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
https://vimeo.com/52252122